Công Ty CP Bamboo Capital (BCG) tham gia hoạt động tài trợ Cục Bảo Vệ Chính Trị V

07/04/2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015, Ban lãnh đạo BCG đã tham dự buổi lễ tài trợ do Cục bảo vệ chính trị V- trực thuộc Bộ Công An tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của BCG trong công tác bảo vệ chính trị,  góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ông Đặng Trung Kiên- Phó Chủ tịch BCG tại buổi lể