Bamboo Capital (BCG) hoàn tất việc đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải (Tracodi) với tỷ lệ sở hữu là 70%

17/04/2015

Cũng tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tracodi được tổ chức vào sáng nay, ngày 17.04.2015, đại hội đã thông qua việc bầu lại 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018, BCG tham gia 3 thành viên là ông Đặng Trung Kiên, ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thanh Hùng. Trong đó, ông Đặng Trung Kiên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hồ Nam giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Hùng là Thành viên HĐQT.

(Từ trái qua phải) Hội đồng quản trị TRACODI nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt cổ đông tại Phiên họp đại hội cổ đông bất thường ngày 17.04.2015

Thông tin thêm về TRACODI

TRACODI được thành lập thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/03/2013, chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI Co., Ltd.) sang Công ty cổ phần kể từ ngày 04/04/2013.

Tiền thân của TRACODI  là TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) – Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/10/1990.

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, TRACODI luôn không ngừng phát triển bền vững, ổn định và khẳng định vị trí của mình, tạo nên thương hiệu có uy tín trong các lĩnh vực: xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; dịch vụ xuất khẩu lao động, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ du lịch; liên doanh liên kết trong nước và ngoài nước; đầu tư dự án.