Cơ sở hạ tầng

BOT 830 & 824

  • Loại hình dự án: Đường tỉnh
  • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
  • Tình trạng: Đang vận hành