Lịch sử hình thành

Hiện tại

Phát triển bền vững

Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 60 công ty thành viên và liên kết.
Chú trọng đầu tư vào mảng bất động sản, năng lượng tái tạo, xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng.
2019

Tái cấu trúc

Hợp nhất các danh mục đầu tư, tập trung vào 4 mảng hoạt động chính bao gồm:

  • Sản xuất & Nông nghiệp.
  • Phát triển hạ tầng & Bất động sản.
  • Xây dựng & Thương mại.
  • Năng lượng tái tạo.
2015

Niêm yết

Trở thành một trong những công ty đa ngành với hơn 15 công ty thành viên và liên kết.

Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

2012

Phát triển

Mở rộng kinh doanh với việc bổ sung các mảng hoạt động bao gồm:

  • Thương mại và nông nghiệp.
  • Đầu tư M&A.
2011

Khởi điểm

BCG được thành lập vào năm 2011 với 2 lĩnh vực hoạt động chính:

  • Dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn M&A và huy động vốn.
  • Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và phát triển dự án.