Liên hệ

Tập đoàn Bamboo Capital

Văn phòng làm việc:

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 62.680.680

Fax: +84 8 62.99.11.88

Email: info@bamboocap.com.vn