Antraco hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

04/11/2015

Kết quả kinh doanh 9 tháng 2015 của Antraco vửa công bố, lợi nhuận sau thuế của công ty Antraco  9 tháng đầu năm 2015 là 23,878 tỷ đạt 102,04% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 66,72% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2014.

Tổng sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm 2015 là 1.024.132 (m³) đạt 85,34% so với kế hoạch sản xuất năm 2015 và tăng 34,51% so với tổng khối lượng sản xuất cùng kỳ năm 2014. Doanh thu của công ty Antraco 9 tháng đầu năm 2015 là 178,410 tỷ đồng đạt 75,59% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 44,11% so với doanh thu cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế của công ty Antraco trong 9 tháng đầu năm 2015 là 30,613 tỷ đồng đạt 102,04% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 66,72% so với cùng kỳ năm 2014.

Dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý IV năm nay sản lượng sẽ tiếp tục gia tăng do việc đầy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016. Dự kiến kế hoạch kinh doanh trong quý IV, Antraco sẽ phấn đấu đạt doanh thu bán hàng là 62 tỷ cùng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 10,3 tỷ đồng.