Vinataxi – Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

09/09/2015

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 của Vinataxi đạt gần 37 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014. 

Phần doanh thu khác đến từ hoạt động thanh lý xe trong 6 tháng đầu năm 2015 của Vina taxi là 6.2 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2015 Vinataxi sẽ thanh lý và tái đầu tư khoảng 100 xe mới trên tổng số đầu xe hiện tại khoảng 400 xe. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Vina taxi là 15.1%. Vừa qua BCG cũng đã có kế hoạch hỗ trợ Vinataxi tăng trưởng đầu xe nhanh chóng thông qua việc tìm nhà đầu tư đầu tư toàn bộ xe và chuyển giao cho Vinataxi khai thác. Dự kiến nếu nếu thực hiện chương trình này thì trong quý 1 năm 2016 số đầu xe Vinataxi sẽ tăng thêm 500 xe và lũy kế cuối năm 2016 tăng 1000 xe.