Antraco- Lợi nhuận 2014 sau kiểm toán tăng 20%

06/09/2015

Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 của Công ty TNHH Liên doanh Antraco (Antraco), lợi nhuận sau thuế là 24.673 tỷ đồng tăng 20% so với báo cáo đầu năm 20.8 tỷ đồng.

Với kết quả như trên, Hội đồng thành viên Antraco quyết định điều chỉnh phân phối lợi nhuận cho hai công ty mẹ, trong đó Công ty Tracodi là 10.128 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với số dự kiến được chia đầu năm.

Mỏ đá Antraco có trữ lượng cấp phép 28.65 triệu m3 trên diện tích 70ha.

Khai thác đá tại mỏ đá Antraco, An Giang
Vừa qua, cũng vừa được phép nâng cấp công suất khai thác và chế biến xây dựng mỏ đá Tufandezit – Andezit từ 600,000m3 lên 1 triệu m3/năm tương đương với các đơn vị lớn khác cùng ngành. Với việc tăng công suất khai thác dự kiến năm 2015 lợi nhuận sau thuế có thể đạt 26.8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014.