BCG-Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

31/08/2015

Ngày 28/08/2015, BCG đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015. Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 của BCG Group đạt 272 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ đạt 54% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 17.1 tỷ đồng đạt 42% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Dự kiến trong Quý 3 năm 2015 công ty mẹ BCG sẽ bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ một số hợp đồng tư vấn với giá trị lớn mà công ty đã thực hiện hoàn tất. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của các công ty con đã bắt đầu ổn định, đặc biệt doanh thu khai thác các mỏ đá tại Qui Nhơn và Tri Tôn (An Giang) kỳ vọng sẽ tăng đột biến khi các dự án hạ tầng trong khu vực được triển khai. Điều này giúp cho dòng tiền của BCG Group trong quý 3 sẽ ổn định và đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận gộp biên 6 tháng đầu năm của BCG Group là 11.6%.