BCG tham gia vào lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, phát triển nguồn tài nguyên gỗ rừng trồng

03/08/2015

Đón đầu Việt Nam sẽ gia nhập TPP và cũng là lợi thế cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ, ngày 28/07/2015 BCG chính thức tham gia đầu tư 20% vào công ty Cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Trường Thành.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Trường Thành có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động trong lĩnh vực thương mại nguyên liệu gỗ có chứng chỉ của hệ thống chứng nhận FSC của Hội đồng quản lý Rừng thông qua hình thức liên kết với các lâm trường, công ty lâm sản trên cả nước.

Việc tham gia đầu tư vào công ty lâm nghiệp Trường Thành giúp BCG chủ động về nguồn nguyên liệu đầu vào cho hai công ty thành viên của BCG là công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc, hai doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, chuyên xuất khẩu đến các thị trường như: Mỹ, Đức, Anh, Nhật, Singapore.