Niêm yết cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

08/07/2015

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 270/QĐ-SGDHCM  do Tổng Giám đốc sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Bamboo Capital xin công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh như sau:

 • Tên tổ chức  : CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
 • Trụ sở chính  : Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại : (08) 62 680 680                         Fax: (08) 62 991 188
 • Website       : www.bamboocap.com.vn
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0311315789 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/03/2015.

1. Vốn điều lệ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

 • Vốn điều lệ: 407.000.000.000 đồng (Bốn trăm linh bảy tỷ đồng)
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu; Bán buôn chuyên doanh khác; …

1. Cổ phiếu niêm yết:

 • Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán              :  BCG
 • Mệnh giá                          : 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tổng số lượng niêm yết  : 40.700.000 cổ phiếu
 • Tổng giá trị niêm yết      : 407.000.000.000 đồng
 • Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh: ngày 16 tháng 07 năm 2015
 • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu

1. Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital

Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các cổ đông đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM