Triển vọng từ các dự án bất động sản của Bamboo Capital

10/12/2015

Sau hơn 3 năm, CTCP Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) hiện nay đã có hơn 12 công ty thành viên và công ty liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và mở rộng thêm mảng bất động sản với nhiều dự án tiềm năng.

Thông tin được đăng tải tại: http://cafef.vn/thi-truong/trien-vong-tu-cac-du-an-bat-dong-san-cua-bamboo-capital-20151209172858626.chn