BCG – Bước đi vững chắc từ chiến lược M&A đa ngành

08/12/2015

Thực hiện 80% kế hoạch kinh doanh năm 2015 trong 9 tháng đầu năm, CTCP Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) đã ghi nhận 32.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi so với kết quả kinh doanh của cả năm 2014. Doanh thu 9 tháng đầu năm thực hiện 574 tỷ đồng hoàn thành 114% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của năm 2015

Thông tin được đăng tải tại: http://vietstock.vn/2015/12/bcg-buoc-di-vung-chac-tu-chien-luoc-ma-da-nganh-737-449876.htm