Tracodi (TCD) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% cho cổ đông

02/07/2024

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) – một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông báo ngày chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông là ngày 9/7/2024.

Cụ thể, Tracodi sẽ phát hành thêm 30.529.398 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới). 

Tổng giá trị cổ phiếu thưởng là hơn 305 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023. Bên cạnh phát hành cổ phiếu thưởng, trong năm nay, Tracodi còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ 170 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. 
Mục đích phát hành nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản mà Công ty đang sở hữu và bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trước đó, ngày 23/5, Tracodi đã thực hiện xong việc phát hành 22,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới).
Vốn điều lệ của Tracodi trước các đợt phát hành này đang là 2.826 tỷ đồng, dự kiến sau khi thực hiện xong các đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên 5.058 tỷ đồng.


Kế hoạch tăng vốn năm 2024 của Tracodi

Dự kiến tháng 9/2024, Tracodi sẽ đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Tên mới này phù hợp với mô hình quản trị theo hình thức Tập đoàn mà Tracodi đang chuyển đổi, đồng thời nêu bật ngành kinh doanh lõi của công ty là xây dựng và phát huy được thế mạnh của thương hiệu Tracodi đã có lịch sử 34 năm.
Trong năm nay, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án bất động sản của Tập đoàn Bamboo Capital như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d’Or. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông như Dự án Sân bay Phan Thiết, Dự án thành phần 4 thuộc Dự án xây dựng đường bộ Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đường nối Quốc lộ 3 cũ đến đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Dự án khu dân cư Đức Thịnh (Bắc Giang); Trùng tu và nâng cấp mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa (Long An) tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Tracodi liên tục tìm kiếm các cơ hội mới thông qua việc tham gia đấu thầu các dự án mới, M&A thêm các mỏ vật liệu xây dựng tiềm năng.
Về mục tiêu giai đoạn 2024-2028, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng bình quân 12% mỗi năm, doanh thu năm 2028 dự kiến đạt 3.816 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 348 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2028 dự kiến đạt 6.438 tỷ đồng, tổng tài sản dự kiến đạt 13.130 tỷ đồng.


Tracodi ký kết cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc nhằm đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở xã hội tại Việt Nam

Thời gian gần đây Tracodi đã liên tục hợp tác với nhiều doanh nghiệp xây dựng – hạ tầng uy tín trong và ngoài nước như Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc. Việc hợp tác chiến lược với những đối tác uy tín, có kinh nghiệm và tiềm lực sẽ giúp Tracodi và các đối tác tận dụng thế mạnh của nhau, cùng nhau nắm bắt cơ hội bứt phá trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô thuận lợi và thị trường xây dựng trên đà hồi phục.