Công bố thông tin

Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết

05/07/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo Quyết định số 1275/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2024 về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết .

Chi tiết xem file đính kèm

 Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết