Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ của CTCP BCG Energy (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)

05/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan với Người nội bộ của CTCP BCG Energy - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan với Người nội bộ của CTCP BCG Energy (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital)