Công bố thông tin

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu BCG do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp

04/07/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố Quyết định số 355/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi đăng ký niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/07/2024.

Chi tiết xem file đính kèm

 Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết