Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á

11/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/06/2024 của HĐQT về việc dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Nam Á