Công bố thông tin

Nghị quyết về việc hợp tác đầu tư với CTCP BCG Land để phát triển dự án

18/05/2022

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 54/2022/NQ-HĐQT-BCG về việc hợp tác đầu tư với CTCP BCG Land để phát triển dự án Khu Dân cư tổ 5, Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT số 54/2022/NQ-HĐQT-BCG về việc hợp tác đầu tư với CTCP BCG Land