Công bố thông tin

Công văn số 2737/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

10/06/2021

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Công văn số 2737/UBCK-QLCB ngày 09/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chi tiết xem file đính kèm

Công văn số 2737/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước