Bất động sản

Helios Village

  • Loại hình dự án: Bất động sản dân cư phức hợp
  • Tổng mức đầu tư: 1.450 tỷ đồng
  • Tình trạng: Đang triển khai