Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

07/04/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20.

Chi tiết xem file đính kèm