CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

12/06/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Related documents