Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn BCG – CTy CP TĐ Vàng Bạc Đá Quý DOJI

12/14/2017

Công ty CP Bamboo Capital đã nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn BCG của Công ty CP Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI.

Related documents