Tracodi

Tổng Quan

Năm 2015, BCG mua lại và tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) trở thành công ty thành viên chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng & Thương mại của Tập đoàn với quy mô gồm 7 công ty thành viên và liên kết.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Tracodi trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác đá, thương mại và xuất khẩu lao động. Để đạt được vị thế hiện tại, Tracodi luôn đề cao những giá trị kinh doanh bền vững, ổn định.

Những năm gần đây, Tracodi đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại. Công ty đã cho ra đời thương hiệu cà phê nhượng quyền Dr. Nam. Kể từ năm 2017, Tracodi đã hợp tác cùng Công ty indoba Đức để xuất khẩu cà phê Dr. Nam cùng các sản phẩm của Nguyễn Hoàng sang thị trường châu Âu.

 

Trong các năm tới, doanh thu chủ yếu thu được từ:

Xây dựng các dự án Bất Động Sản

Chủ yếu là khách sạn và
khu dân cư.

Xây dựng các dự án Cơ sở hạ tầng.

Ví dụ: nhà ở xã hội, BOT và dự án năng lượng tái tạo.