NGUYỄN HOÀNG

Tổng Quan

Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng là đơn vị dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ tại khu vực miền Trung Việt Nam với các sản phẩm chủ lực là đồ gỗ nội và ngoại thất cung ứng cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong nước và xuất khẩu ra các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore và châu Âu.

Năm 2007, Nguyễn Hoàng được tổ chức SGS cấp chứng nhận FSC-CoC. 

Năm 2015, Nguyễn Hoàng đã trở thành công ty thành viên trong Bộ tiêu chuẩn Sáng kiến tuân thủ xã hội của doanh nghiệp (BSCI).

Năm 2018, Nguyễn Hoàng đã thay đổi và tái cấu trúc thành công ty quản lý đứng đầu với các công ty con và chi nhánh, hoạt động chính ở 2 mảng sản xuất và nông nghiệp. 

Hướng tới nền sản xuất định hướng phát triển bền vững, Nguyễn Hoàng đang từng bước nghiên cứu và cải tiến quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh và cam kết luôn lựa chọn nguyên vật liệu chất lượng. 

CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU CHÍNH:

  • Hoa Kỳ
  • Nhật Bản
  • Úc
  • Singapore
  • Châu Âu

 

QUY MÔ SẢN XUẤT:

Tổng diện tích: 60.000 m2
Tổng số nhân viên: 160
Sản lượng mỗi năm: 3.000 m3 gỗ được sản xuất thành thành phẩm và xuất khẩu đi nước ngoài,…