Năng lượng tái tạo

Trà Vinh 1 & 2

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 388
  • Quy mô: 2,968 ha

CÀ MAU 1, 2 & 3

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 642.7
  • Quy mô: 7,235 ha

BCG SÓC TRĂNG

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên bờ
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 81
  • Quy mô: 766 ha

CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR

Công ty Cổ phần Skylar là Công ty thành viên trực thuộc BCG Energy, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái. Kể từ năm 2020, Skylar tập trung phát triển loại hình năng lượng mặt trời áp mái trên các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất… trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, với mục tiêu phát triển đạt 50MW công suất mỗi năm.