Năng lượng tái tạo

BCG-CME Long An 1

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 48.9
 • Quy mô: 50 ha

BCG-CME Long An 2

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 96.1
 • Quy mô: 125 ha

Phù Mỹ

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 267.3
 • Quy mô: 330 ha

BCG Vĩnh Long

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 34.5
 • Quy mô: 49.7 ha

SUNFLOWER

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trời nổi
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 37
 • Quy mô: 25 ha mặt nước & 35 ha mặt đất

REDSUN

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 36.3
 • Quy mô: 60 ha

4 DỰ ÁN VNT

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 150
 • Quy mô: 240 ha

GIA LAI

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 50.7
 • Quy mô: 63 ha