REDSUN

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 36.3
  • Quy mô: 60 ha

Vị trí: tỉnh Long An

Công suất: 50MWp

Tiến độ: Chờ phê duyệt

Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Giai đoạn triển khai: 2021