Amor Riverside Villa

  • Loại hình dự án: Bất động sản nhà ở
  • Tổng mức đầu tư: 361 tỷ đồng
  • Tình trạng: Đang triển khai

Giai đoạn triển khai: 2020 - 2023

Vị trí: Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Quy mô: 0,69 ha

Công suất: 33 căn villa

Năm mở bán: 2022