Báo cáo phân tích cổ phiếu BCG và TCD của công ty chứng khoán KB

Báo cáo phân tích cổ phiếu của công ty BCG và TCD từ công ty chứng khoán KB

Vui lòng download link đính kèm:

https://www.kbsec.com.vn/Update_Company_Report.aspx

 

Các tập tin đính kèm

PDF icon Báo cáo phân tích cổ phiếu BCG Mar, 15 2018 Download  
PDF icon Báo cáo phân tích cổ phiếu TCD Mar, 15 2018 Download  

Các tin khác

Bamboo Capital ký kết hợp tác liên kết với New Era Energy
Jan, 29 2018

(BCG) Ngày 26/01/2018, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty New Era Energy (NERA) Singapore về việc thử nghiệm áp dụng công nghệ blockchain vào đo lường các tín chỉ carbon sinh ra sau khi các dự án năng lượng tái tạo của BCG hoàn thành và đi vào hoạt động trong tương lai.