Disclosure

CBTT Thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

Aug, 02 2019 View more
CBTT Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty.

Aug, 01 2019 View more
Báo cáo quản trị 6 tháng 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Jul, 30 2019 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019

Jul, 30 2019 View more
Signing the HMA for Malibu Hoi An Project

On July 26th, 2019, Indochina Hoi An Beach Villas, a subsidiary of Bamboo Capital Group, signed a Hotel Management Agreement (HMA) for Malibu Hoi An project.

Jul, 26 2019 View more
Signing the audit contract 2019

On June 28, 2019, Bamboo Capital Joint Stock Company signed an audit services agreement with The Southern Auditing and Consulting Financial Consultancy Service Company Limited (AASCS) to audit its financial statements in 2019.

Jun, 28 2019 View more
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 18)

May, 31 2019 View more
CBTT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty.

May, 20 2019 View more
CBTT- Điều lệ công ty 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về điều lệ 2019 của công ty.

May, 15 2019 View more
CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

May, 10 2019 View more

Pages